Fala akustyczna

Źródła generowania fal uderzeniowych obejmują zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Fala uderzeniowa w ortopedii używana jest do indukcji reperacji oraz regeneracji tkanek.

Stosowanie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego ma miejsce już od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Czy objawia się zapalenie powięzi podeszwy

Podstawowym symptomem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub czasami w dolnej części śródstopia. Przeważnie dotyczy tylko jednej stopy, ale może może dotyczyć obydwu stóp.

Aktywni mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 70 lat to najbardziej narażone osoby na zapalenie powięzi podeszwy.

Metoda ta także znajduje zasosowanie w leczeniu ścięgna Achillesa, braku zrostu złamanej kości, czy tak zwanego „kolana skoczka”.

Zdecydowana większość wydanych prac naukowych pokazała pozytywne rezultaty.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest nową nieinwazyjną metodą terapeutyczną pozbawioną ryzyka powikłań typowych dla metod chirurgicznych a skala jej klinicznego zastosowania jej z biegiem lat rośnie.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi swój początek wzięła w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Opisywana metoda stała się wiodąca w leczeniu mnogości zaburzeń ortopedycznych.

Istota tworzenia fali uderzeniowej

Są trzy główne zasady uzyskiwania fal uderzeniowych. Mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Jak to działa

Fale uderzeniowe wzbudzają mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Wytwarzanie odpowiedniej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem regeneracji naruszonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale akustyczne likwidują zwapnienia.

Efekty stosowania pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi

Większość wydanych prac donosi o pozytywnym wpływie zasosowania opisywanej metody w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Stwierdzono na podstawie doświadczeń, że terapia falami uderzeniowymi jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy.

Natomiast w w niewielkiej podano przeciwne wyniki zasosowania owej metody w w przypadku leczenia zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był taki, że nie ma efektu leczenia u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/cennik/