Obsługa imprez masowych – jak robią to specjaliści?

Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa przede wszystkim na organizatorze. Nie znaczy to oczywiście, że z obowiązku zwolnione są inne służby publiczne, na których z założenia spoczywa obowiązek dbania o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Przede wszystkim policja. Obowiązki ma także gospodarz miejsca, w którym odbywa się impreza masowa: burmistrz, wójt czy prezydent. Organizator odpowiada za zabezpieczenie imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania. Przede wszystkim musi zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i zadbać o utrzymanie porządku publicznego. Musi zabezpieczyć imprezę masową pod względem medycznym, zadbać o prawidłowy stan techniczny obiektów, w których odbywa się impreza masowa. Konieczna jest także kontrola urządzeń przeciwpożarowych i sanitarnych, tak, aby były w pełni sprawne. Organizacyjnie najprostsze jest wyznaczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa. To jemu podlegać będą w trakcie imprezy masowej służby porządkowe i informacyjne. Zarówno kierownik, jak i wszystkie osoby odpowiedzialne za organizacje musza posiadać czytelne identyfikatory, zawierające nazwę, pieczęć i podpis wystawcy numer identyfikacyjny, a także termin ważności. Istotne jest bowiem to, że zarówno organizator imprezy masowej, jak i wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność tylko w wyznaczonym z góry czasie jej trwania.


testy do policji