Django

Django to jedyny z najpopularniejszych frameworków do robienia stron internetowych, napisany w Pythonie. Jest to również jeden z najbardziej rozbudowanych narzędzi, które umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych.

Django opiera się na wzorcu projektowym Model-View-Controller (MVC), jaki jest stosowany do tworzenia aplikacji webowych. W Django wzorzec ten został nieco zmodyfikowany i nazywa się Model-View-Template (MVT). W tym wzorcu Model odpowiada za przetwarzanie danych, View za wyświetlanie danych użytkownikowi, a Template za prezentację danych.

Żeby rozpocząć pracę z Django, należy najpierw zainstalować odpowiednią wersję frameworka. Po zainstalowaniu można już tworzyć projekty, czyli strony internetowe. Projekt składa się z wielu aplikacji, a każda aplikacja odpowiada za konkretne zadanie, takie jak logowanie użytkowników czy obsługa zamówień.

W Django najważniejszym składnikiem są modele. Modele to klasy Pythona, które odpowiadają za tworzenie tabel w bazie danych. W Django używa się tzw. ORM (Object-Relational Mapping), czyli narzędzia, które umożliwia tworzenie obiektów Pythona, które automatycznie są mapowane na rekordy w bazie danych.

Kolejnym istotnym momentem w Django są widoki. Widoki odpowiadają za obsługę żądań HTTP oraz generowanie odpowiedzi dla użytkownika. Widoki mogą zwracać pliki HTML, JSON, XML itp.

Ostatnim ważnym czynnikiem w Django są szablony. Szablony to pliki HTML, które definiują, jak wyglądają strony internetowe. W Django szablony mogą być dynamiczne, co oznacza, że można w nich umieszczać zmienne oraz instrukcje warunkowe.

Podsumowując, Django to framework do budowania aplikacji webowych, który opiera się na wzorcu MVT. Najważniejszymi elementami w Django są modele, widoki i szablony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>