Posted in Biznes

Graficzne składniki identyfikacji firmy

Wizerunek przedsiębiorstwa kreuje się również przez graficzne składniki identyfikacji. Jest to pojęcie dużo szersze niż samo logo, chociaż ono jest zasadniczym składnikiem identyfikacji wizualnej firmy. 

Więcej...